Pastelo опаковки

Възложител ЕКОН-91

Дизайн на серия етикети за лаково-бояджийски продукти ПАСТЕЛО и KАСТЕЛО

реализация 2017-2018