Драматичен Театър САВА ОГНЯНОВ – спектакълът ХОРО

Рекламна кампания: спектакъл ХОРО по Антон Страшимиров

възложител: Драматичен театър САВА ОГНЯНОВ гр. Русе

реализация: Януари 2020 г. | Copyright  Omi Studio